Deneme Sınavı Kazanımları


 • (2020 - 2021 Kurumsal) 1. Deneme Sınavı Kazanımları 

 • (2020 - 2021 Kurumsal) 8. Sınıf 2. Deneme Sınavı Kazanımları 

 • (2020 - 2021 Kurumsal) 8. Sınıf 3. Deneme Sınavı Kazanımları 

 • (2020 - 2021 Kurumsal) 1. DÖNEM Sınavı Kazanımları 

 • (2020 - 2021 Kurumsal) 4. Deneme Sınavı Kazanımları 

 • (2020 - 2021 Kurumsal) 5. Deneme Sınavı Kazanımları 

 • (2020 - 2021 Kurumsal) 6. Deneme Sınavı Kazanımları 

 • (2020 - 2021 Kurumsal) 2. DÖNEM Sınavı Kazanımları 

 • (2020 - 2021 Kurumsal) Seviye Tespit Sınavı Kazanımları 

 • (2020 - 2021 Kurumsal) 1. Sınıf Deneme Sınavı Kazanımları 
 • Ata Yayıncılık Ölçme ve Değerlendirme Merkezi


  Ölçme Değerlendirme
  Öğrencilerin sınavda çıkardıkları netler; Türkiye genelindeki, kendi okullarındaki ve sınıflarındaki başarı durumlarını gösterecek biçimde, ayrı ayrı değerlendirilmektedir. 
   

  Programa %100 Uygunluk
  Yeni ilkokul programları "yapılandırmacı (oluşturmacı) eğitim felsefesi"ni referans almıştır; araştıran, sorgulayan, eleştriren, yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ata Yayıncılık olarak yeni ilköğretim programlarını referans almaktayız. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından yeni ilköğretim programlarında yapılan köklü değişikliklerin yanı sıra, eğitim - öğretim yılı içerisinde kurul kararına dayalı olarak uyapılan kısmi değişiklikler de yayınevimizce takip edilerek tüm yayınlarımıza olduğu gibi sınavlarımıza da zamanında yansıtılmaktadır.  

  Ders Kitaplarına %100 Uygunluk
  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerimize dağıtılan ders kitaplarına paralel bir değerlendirme yaklaşımı temel almaktayız. Deneme sınavlarımız 1. Dönem 3 tane, 2. dönem 3 tane olmak üzere toplam 6 deneme sınavından oluşmaktadır.  

  Karne Uygulaması
  Öğrencilere, öğrenme eksiklerini görebilmeleri için ayrıntılı kazanım tablosundan oluşan bir karne verilmektedir. Öğrenci karnesinde aynı zamanda sınıf, okul, ilçe, il ve Türkiye'deki sınava katılım ve derece bilgileri bulunmaktadır.  

  Sınav Duyuruları