Erken Okur Yazarlık

Erken okuryazarlık kitabımızda;

•          Dinlediğini anlayabilme ve ifade edebilme

•          Dinlediği soruları uygun cevaplar ile birleştirebilme

•          Görsel okuma ve görsel algı

•          Cümlelerin sözcüklerden oluştuğunu fark edebilme

•          Resim ile yazı arasındaki farkı anlama

•          Yazı farkındalığı

•          Fonolojik duyarlılık

            – Sözcükleri fark etme

            – Uyağı/kafiyeyi tanıma ve fark etme

            – Kelimedeki heceleri sayma ve ayırma

            – Kelimedeki ilk ses ya da son ses olduğunu ayırt etme

çalışmaları yer almaktadır.

Kitabımız 1 hamur kağıt olup, 128 sayfadır.