İlk Kodlama Kitabım

Kodlama ve algoritma ile çocuklar problemlere farklı açılardan bakıp çözümler üretmeyi, analitik düșünmeyi, en kısa çözüm önerileri sunabilmeyi, odaklanmayı, mantık yürütmeyi, yer ve yön kavramını öğrenir. Çocuklar algoritma mantığını kavradıklarında her șeyin belirli bir sıra ile yapılması gerektiğini öğrenir. Aksi halde yapılması gereken ișlemlerin gerçekleşmediğini öğrenir. Küçük yașta öğrenilen kodlama eğitimi ileriki yașlarda robotik kodlamaya geçiși kolaylaștıracaktır. 

Akıllı tahtaya uyumlu aşama aşama çözümlü